Władza rodzicielska a kontakty.

W mojej praktyce, klienci wielokrotnie proszą o wyjaśnienie, jaki wpływ ma władza rodzicielska na kontakty z dzieckiem i odwrotnie. Władza rodzicielska to piecza nad dzieckiem, zarządzanie jego majątkiem (jeżeli takowy jest) oraz reprezentowanie dziecka (przede wszystkim przed sądem). Wraz z urodzeniem dziecka, rodzice nabywają pełną władzę rodzicielską. Władza owa może jednak ulegać modyfikacji poprzez jej ograniczenie, zawieszenie bądź jej pozbawienie. Jednakże jakakolwiek ingerencja we władzę nie oznacza, że rodzic nie może kontaktować się z dzieckiem. W dalszym ciągu rodzic ma prawo do osobistych kontaktów z dzieckiem, chyba że zakaz takich spotkań zostanie wydany przez sąd w wyroku pozbawiającym go władzy rodzicielskiej bądź w późniejszym postępowaniu. Z tego punktu widzenia kontakty są niezależne od władzy rodzicielskiej. Jeżeli jednak rodzic w ogóle nie kontaktuje się z dzieckiem, ów fakt może zostać użyty jako powód do pozbawienia rodzica władzy rodzicielskiej. Trudno wówczas mówić o tym, że kontakty są niezależne od władzy rodzicielskiej. Wywiązywanie się bowiem z obowiązku kontaktów z dzieckiem, bezpośrednich bądź pośrednich może wpłynąć na zakres władzy rodzicielskiej.  

Leave a Reply

%d bloggers like this: