Alimenty od matki.

Po rozwodzie syn ma zasądzone alimenty na małoletniego syna, które płaci. Dziecko dotychczas zamieszkiwało z matką. Od czterech miesięcy przebywa u ojca i powiedziało za nie zamieszka z mamą. Wnuk ma trzynaście lat. Co w takiej sytuacji ma zrobić syn? Czy matka dziecka powinna płacić alimenty.

W pierwszej kolejności ojciec dziecka powinien wystąpić z wnioskiem o zmianę miejsca pobytu dziecka na każdoczesne miejsce zamieszkania ojca (postępowanie nieprocesowe). W dalszej kolejności może wystąpić z powództwem o uchylenie obowiązku alimentacyjnego wobec dziecka oraz zasądzenie alimentów od matki na rzecz dziecka (proces). Obowiązek alimentacyjny i odpowiadające mu uprawnienia mają charakter ściśle osobisty. Jeżeli dziecko zmienia miejsce zamieszkania i przeprowadza się do ojca, obowiązek alimentacyjny ojca wygasa, a powstaje obowiązek alimentacyjny matki wobec dziecka. Uregulowanie w ten sposób kwestii alimentacyjnych zapewni środki na utrzymanie dziecka.

Leave a Reply

%d bloggers like this: