prawo rodzinne

&

ochrona danych osobowych

Małgorzata Łukasik

Kancelaria Radcy Prawnego

Sprawdź, jak mogę Ci pomóc

Prawo rodzinne

Stosunki prawne w rodzinie (zarówno niemajątkowe i majątkowe), jej istnienie i funkcjonowanie, a także stosunki wewnątrz rodziny jak i z osobami trzecimi to kwestie niezwykle ważne dla każdego z nas i rzutujące czasami na całe życie. Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej np. przy rozwodzie, alimentach, kontaktach, władzy rodzicielskiej czy podziale majątku, nie zwlekaj z szukaniem profesjonalnego wsparcia. Razem wypracujemy rozwiązanie, które będzie dla Ciebie satysfakcjonujące.

Ochrona danych osobowych

Rozporządzenie unijne zwane RODO, które weszło w życie w maju 2018 r., w założeniu ma pozwolić mieszkańcom UE na lepszą kontrolę ich danych osobowych. Jego celem jest również modernizacja i ujednolicenie przepisów umożliwiających firmom ograniczanie biurokracji i korzystanie ze zwiększonego zaufania klientów. Duch, w jakim napisano RODO jest jednak inny niż dotychczas obowiązujące przepisy w Polsce. Zasada instrukcyjności jak coś zrobić, została zastąpiona zasadą celu, czyli co zrobić. To zaś nastręcza często klientom kłopotów ze stosowaniem przepisów w praktyce, którzy najczęściej proszą mnie o wsparcie w następujących obszarach:

  • audyty i wdrożenia
  • szkolenia i warsztaty
  • dokumentacja RODO

Skorzystaj z moich usług

i zadbaj o swoje sprawy

Jestem radcą prawnym działającym z determinacją w obszarze prawa rodzinnego oraz posiadającym rozległe doświadczenie w obszarze compliance i audytu wewnętrznego.

RODO

Możesz być świetnie prosperującym przedsiębiorcą, ale jeżeli nie wdrożysz RODO w sposób adekwatny do ryzyka z jakim operujesz, Twoja marka może zostać zniszczona przez nałożoną karę.

PRAWO RODZINNE

Pomoc prawna w sprawach rodzinnych może być kompleksowa ( prowadzenie sprawy o rozwód wraz z uporządkowaniem wszystkich kwestii z tym związanych np. rozdzielność z datą wsteczną i podział majątku) albo stanowić wsparcie tylko na krótkim odcinku (np. przygotowanie tylko pozwu o rozwód).

Spójrz, w jaki sposób możemy współpracować:

Konsultacje/

porady prawne

Pisma procesowe/ umowy

Zastępstwo

w sądzie

Szkolenia

BAZA WIEDZY: prawo rodzinne video blog

Wina w rozwodzie

Sprzedaż nieruchomości jako jeden ze sposobów podziału majątku wspólnego małżonków

Czy kredyt hipoteczny wpływa na wartość nieruchomości przyznanej jednemu z małżonków w wyniku podziału majątku wspólnego?

PRAWO RODZINNE

Zapraszam również na bloga, gdzie dzielę się wiedzą

Podział mieszkania

a art. 33 k.r.o.

Uprowadzenie rodzicielskie za granicę

co robić?

Alienacja rodzicielska

a art. 207 k.k.

Kontakty a Covid-19

co robić?

Opinie klientów na http://www.specprawnik.pl

Skorzystaj z moich usług:

rozwód, kontakty z dzieckiem, władza rodzicielska, podział majątku, ustanowienie rozdzielności majątkowej, alimenty

wdrożenie/ audyt /dokumentacja RODO