Małgorzata Łukasik

Kancelaria Radcy Prawnego

Prawo rodzinne i opiekuńcze (rozwód/kontakty/alimenty/władza rodzicielska/podział majątku)

Ekspercka pomoc prawna w prowadzeniu spraw rozwodowych.

Podziały majątku wspólnego małżonków obejmującego nieruchomości również o skomplikowanym stanie prawnym.

 
Szczególna uwaga dla spraw o utrudnianie kontaktów 
dziecka z rodzicem i uprowadzenie rodzicielskie.
 

Poszukiwanie rozwiązań prawnych zabezpieczających w najlepszy możliwy sposób interesy Klienta (zarówno te o charakterze osobistym, jak i majątkowym).

Duże zrozumienie dla delikatnych spraw rodzinnych, poparte wiedzą z zakresu psychologii.

Zasada dobra dziecka przede wszystkim.

Zaangażowanie, rzetelność oraz dostępność dla Klienta to fundamenty na których budowana jest praktyka Kancelarii i mec. Małgorzaty Łukasik.

Zaufanie, szacunek i transparentność ustaleń gwarantami udanej współpracy z Klientem.


Rozwody i sprawy okołorozwodowe

Stosunki prawne w rodzinie to kwestie niezwykle ważne dla każdego z nas i rzutujące czasami na całe życie. Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej przy rozwodzie, alimentach, kontaktach, władzy rodzicielskiej, nie zwlekaj z szukaniem profesjonalnego wsparcia. Razem wypracujemy rozwiązanie, które będzie dla Ciebie satysfakcjonujące.

Podział majątku wspólnego małżonków

Majątkiem wspólnym rządzą specyficzne zasady. Nie można żądać jego podziału dopóki trwa wspólność ustawowa.  Podziału można dokonać przed rozwodem, w trakcie rozwodu i po orzeczeniu rozwodu. Razem wypracujemy sposób i warunki podziału, które zabezpieczą Twoje interesy majątkowe.

Co wyróżnia kancelarię?


Wiedza z psychologii


Wiedza z prawa łączona ze rozumieniem kontekstu psychologicznego sprawy.

Mec. Małgorzata Łukasik ukończyła na WPiA UŁ podyplomowe studia – “Prawo rodzinne z elementami psychologii”.

Hybrydowy styl pracy

Spotkania z Klientami zarówno stacjonarnie jak i online.

Większe znaczenie ma charakter problemu prawnego, aniżeli odległość geograficzna.

Obsługa spraw Klientów przebywających na stałe za granicą w 100% zdalnie.

Wąska specjalizacja

Konsekwentna koncentracja

na prawie rodzinnym.

Rozwody, podział majątku, walka o kontakty/ władzę rodzicielską – to codzienna praktyka w Kancelarii.

Pomoc prawna w sprawach rodzinnych może być kompleksowa ( prowadzenie sprawy w imieniu Klienta z uporządkowaniem wszystkich kwestii w tym również majątkowych) albo stanowić wsparcie tylko na krótkim odcinku (np. przygotowanie pozwu o rozwód).

Współpraca:

Porada prawna/

konsultacja

Pisma procesowe/ umowy

Zastępstwo

w sądzie

Szkolenia/

Warsztaty

BAZA WIEDZY: video blog

Wina w rozwodzie

Sprzedaż nieruchomości jako jeden ze sposobów podziału majątku wspólnego małżonków

Czy kredyt hipoteczny wpływa na wartość nieruchomości przyznanej jednemu z małżonków w wyniku podziału majątku wspólnego?

BAZA WIEDZY: blog

Podział mieszkania

a art. 33 k.r.o.

Uprowadzenie rodzicielskie za granicę

co robić?

Alienacja dziecka

a art. 207 k.k.

Kontakty a Covid-19

co robić?

Opinie klientów na http://www.specprawnik.pl