Uprowadzenie rodzicielskie za granicę – co robić?

Uprowadzenie rodzicielskie – definicja Co to jest uprowadzenie rodzicielskie? Polega ono na tym, że jedne rodzic, naruszając prawo do opieki drugiego rodzica, w sposób bezprawny uprowadza bądź zatrzymuje dziecko. W sferze psychicznej takie działanie ma dla dziecka traumatyczne konsekwencje. Jakie działania mogą podjąć rodzice, którym uprowadzono lub zatrzymano dziecko, pomimo przysługującego im prawa do opieki?Continue reading “Uprowadzenie rodzicielskie za granicę – co robić?”