Poznaj mnie…

Co do zasady działam sama,

Małgorzata Łukasik

radca prawny

a to moje doświadczenie w skrócie…

Jestem radcą prawnym prowadzącym od 2019 indywidualną praktykę. Specjalizuję się w obszarze prawa rodzinnego, a nadrzędna zasada dobra dziecka jest mi szczególnie bliska. Aktywnie uczestniczę w szkoleniach krajowych i międzynarodowych. Szczególną uwagę poświęcam zagadnieniom transgranicznym prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz tematowi podziału majątku dorobkowego małżonków. Mam w sumie kilkanaście lat doświadczenia zawodowego. Znaczną część tego czasu pracowałam na stanowiskach kierowniczych w dużych podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego w międzynarodowym bardzo konkurencyjnym środowisku. Ta praca nauczyła mnie dyscypliny myślowej, posługiwania się konkretami, przekonywania innych do swoich racji, skutecznego komunikowania się z osobami o różnej proweniencji zawodowej i środowiskowej i efektywnego działania w warunkach szybko zmieniającej się rzeczywistości. Na co dzień co do zasady działam sama, a to oznacza, że masz bezpośredni kontakt ze mną, a nie z moim aplikantem. To oznacza także, że komunikuję się z Tobą na bieżąco i wspólnie omawiamy następne możliwe kroki w sprawie. Jestem prawnikiem i Twoim zaufanym doradcą. Nie buduję niepotrzebnego dystansu. Moją drugą specjalizacją jako radcy prawnego jest ochrona danych osobowych. Jest to naturalna konsekwencja doświadczenia zawodowego w obszarze compliance. 

Posługuję się językiem angielskim i niemieckim. 

Zapraszam do kontaktu, 

oraz odbyte szkolenia i studia

Uniwersytet Łódzki, WPiA

2021/2022

studia podyplomowe „Prawo rodzinne z elementami psychologii”

OIRP Warszawa:

2021

„Rozwód a separacja” 

„Wykonywanie orzeczeń w sprawach o kontakty z dzieckiem, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki uwzględnienia mechanizmów zapewnienia wykonywania tych kontaktów” 

„Rola pełnomocnika pokrzywdzonego w sprawach o uporczywe nękanie (stalking). Aspekty praktyczne.”

2020

„Zakaz i ograniczenie kontaktów z dzieckiem” „Prawne aspekty opieki nad małoletnim – opieka naprzemienna w prawie i praktyce sądów” „Sprawy o rozwód ze szczególnym uwzględnieniem kontaktów z dzieckiem i alimentów”

„Postępowanie działowe aspekty materialnoprawne i procesowe” „Pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie” „Rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczącego jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000” 

2015-2017 OIRP Warszawa aplikacja radcowska

2011/2012 – UK Diploma in Compliance – University of Manchester Business School & International Compliance Association  

2012 – PRINCE 2 Foundation 

2005 – Certyfikat Audytora Wewnętrznego 1743/2005 – Ministerstwo Finansów  

Publikacje w prasie

O rozliczeniach między byłymi małżonkami w kontekście wspólnego kredytu hipotecznego

Małgorzata Łukasik | 52 numer Gazety Siekierkowskiej

O ustaleniu kontaktów z dzieckiem przez rodziców żyjących w rozłączeniu

Małgorzata Łukasik | 51 numer Gazety Siekierkowskiej

Sprawdź, czy znajdziemy wspólny język

Like this:

Like Loading...
%d bloggers like this: